Toewijding

toewijdingHonderd jaar ouderenzorg Hervormde Gemeente Zeist

Toewijding is als een kerkdienst die ontroert, stimuleert en waarover je graag iets aan een ander vertelt omdat je een sterk woord hoorde en over daden hoorde die je bij de keel grepen! In dit boek over honderd jaar ouderenzorg in Zeist, lees je over een actief diaconaal leven, de originele notulen uit 1920, krantenverslagen, commentaren en ‘sprekende’ foto’s.

‘Als je de Bijbel alleen maar leest om kennis op te doen, helpt dat lezen niet bij je persoonlijke ontwikkeling en houding ten opzichte van anderen. Je kunt kundig zijn en alles afweten van psalmen en gezangen, maar in de diaconie draaide en draait het niet echt om kennis, maar echt om daadkracht. Zorg dat je met uitgestoken handen klaar staat!’ Het is een mooi mensenboek, want ook al hadden zij geen televisies, moderne computers,  mobiele telefoontjes en geen internet, geen luxe ingebouwde keukens, het waren absoluut mooie mensen, die heel eenvoudig in 1911 in Zeist het fundament legden voor de ouderenzorg zoals die vandaag reilt en zeilt. Toen nog onder toezicht van de betalende kerk. Nu onder toezicht van de subsidiërende staat.

Mooie mensen zijn mensen, die met een bewogen hart, hun tijd en zorg geven aan andere mooie mensen, die geen dak, geen zorg en geen liefde hebben. Mooie mensen hebben geen mooie spullen nodig, maar hebben genoeg aan een goede geest. Er zijn altijd mooie mensen geweest in Zeist. In dit boek noemen we er, om te beginnen vier: J.W. Pijper, J.E. Uitman, D. Meeuwenberg en H.H.W. van Zanten. Zij waren begin vorige eeuw ‘de vier’ initiatiefnemers van het Tehuis voor Ouden van Dagen.

 


 

Opdrachtgever: Hervormde Gemeente Zeist
Uitgifte: oktober 2012 / 1.000 ex.
ISBN 978-90-9026247-5
21 x 27 cm / 120 pagina's / hardcover
Druk: Drukkerij Donath B.V., Zeist
Vormgeving/fotografie: Manschot Grafimedia, Zeist

Honderd jaar ouderenzorg Hervormde Gemeente Zeist

Neem mijn leven laat het Heer - toegewijd zijn aan Uw eer - maak mijn uren en mijn tijd - tot uw lof en dienst bereid