De kerk van glas

kerkvanglasDe kerk van glas vertelt ontroerende en markante verhalen over Thomasmensen die allemaal een rol spelen en speelden. Natuurlijk ook stukken uit de originele notulen over de spannende aanloop naar de bouw, de hoogtepunten en de dieptepunten tussen 1962 en 2012. En exclusieve brieven van predikanten die de Thomasgemeente gediend hebben. Plus een brief van ds. Rainer Wahl over de komende tijd.
Op 1 december 1962 klonk voor het eerst 'Onze hulp is in de naam van de Heer'… en de bede 'De Heer zegene en behoede U' van dominee D. Groeneboer. Tussen toen en nu volgden nog duizenden gebeden, gezangen, psalmen, preken en bijbelverhalen. En tienduizenden ontmoetingen tussen mensen, jong en oud, vrij en verbonden, sterken en kwetsbaren, maar stuk voor stuk: kinderen van God.
Alles speelde zich af aan de Oranje Nassaulaan in dat fascinerende kerkgebouw van glas zonder toren, zonder kansel en zonder klok. Niet alleen het gebouw was fascinerend maar vooral de mensen! De Thomaskerk was in de jaren '60, '70 en '80 het buitenbeentje van hervormd Zeist. Het is een kerkelijke gemeente met een eigen identiteit en gezicht. Er werd gedanst in de dienst, met spandoeken geprotesteerd tegen kernwapens en werkloosheid. Later onderscheidde de kerk zich met o.a. het Ibillin Project, Thomas Café, het Thomas Ensemble, de Kinderkerstfeesten, de Groep Beeldende Expressie…
De Thomaskerk ten voeten uit; waar de bijbel in een ander licht kwam te staan, oude woorden als nieuwe liederen klonken en de liturgie de leidraad werd in een dienst. Alles in navolging van Christus. Precies zoals dat 2000 jaar het geval was, maar dan op een volstrekt eigen manier.
Op z’n Thomas' …

 


 

Opdrachtgever: Hervormde Thomas wijkgemeente Zeist
Uitgifte: november 2012 / 250 ex.
21 x 21 cm / 192 pagina's / hardcover
Druk: Drukkerij Donath B.V., Zeist
Vormgeving/fotografie: Manschot Grafimedia, Zeist